Tjänster

Min erfarenhet visar att

 • Ca 40 % av bolaget är olönsam!
 • Ca 35 % av bolaget är marginell!
 • Ca 25 % av bolaget skapar Er vinst!

 

 

DIN VÄG TILL FRAMGÅNG

 

 

 

 

Strategisk planering

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Att sätta effektiva mål

Nu när vi känner till vad det finns för olika typer av mål är det dags att gå igenom hur man kan sätta effektiva mål, oavsett om de är kvalitativa eller kvantitativa, kortsiktiga eller långsiktiga.

Det finns några faktorer som kännetecknar ett effektivt mål. Ett effektivt mål:

 • Är utmanande men uppnåeligt.
 • Leder verksamheten (märkbart) framåt på en operativ, taktisk eller strategisk nivå.
 • Går att mäta och utvärdera.
 • Är något som hela verksamheten kan och vill uppnå.

 

Lönsamhetsanalyser

Era bolag verkar idag i en allt mer föränderlig värld. Med snabba skiften i konsumentmönster, Hög- och Lågkonjukturer som avlöser varandra. Idag har vi högkonjuktur men hur ser det ut om ca 3-5 år?

Den globala ekonomin gör att era konkurrenter snabbare kan ta sig in på er marknad. Det blir därför allt viktigare att förstå vilka produkter och tjänster samt kunder som verkligen driver ditt bolags lönsamhet!

 

Vet Ni hur det ser ut i Ert bolag idag? Jag har olika beprövade åtgärder som kan hjälpa Er att besvara, enligt min mening, de tre viktigaste frågorna för att just Ditt bolag kan bli ännu mer lönsamt!

 

Kontrollfrågor

 • Vilka kunder och produkter samt tjänster driver Ert bolags lönsamhet?
 • Vad kan vi göra för att öka lönsamheten i Ert bolag?
 • Vad kan vi skapa för modeller eller hur skall de se ut för att påverka lönsamheten på både kort- och lång sikt?

Jag jobbar efter olika modeller som passar just din erfarenhet.

 

 

Affärsutveckling

Varje erbjudande har ett bäst-före datum. Före det, finns goda möjligheter att utveckla storlek och lönsamhet i affären. Läser du marknaden rätt, finns dessutom möjlighet att överraska konkurrenterna och lansera nya, innovativa erbjudanden före bäst-före.

 

Låter ganska lätt men det krävs hårt arbete för att nå målet!

 

 

Förbättrad kundtillfredsställelse

Varje organisation vill förbättra sitt sätt att arbeta, vare sig det gäller att öka sin marknadsandel och pressa ner kostnaderna, hantera riskerna mer effektivt eller öka kundtillfredsställelse. Ett ledningssystem för kvalitet ger dig det ramverk du behöver för att övervaka och förbättra prestanda i vilket område du än väljer.

 

ISO 9000 - Världens mest etablerade ramverk för kvalitet

ISO 9001 är en del i en serie av standarder för kvalitetsledningssystem. Den kan hjälpa till att ta fram det bästa i din organisation genom att du kan förstå dina processer för att leverera dina produkter och tjänster till dina kunder.

Den hjälper alla slag av organisationer att lyckas genom ökad kundtillfredsställelse, motiverad personal och ständig förbättring. SS-EN ISO 9001 hjälper dig att effektivt hantera din verksamhet och möta dina kunders krav.

 

ISO 9001 är lämplig för alla företag och andra organisationer som vill förbättra sin verksamhet, oavsett storlek, ägarförhållande eller verksamhetsområde. Den bästa avkastningen på investeringen uppstår i de företag som är väljer att tillämpa kraven i standarden i hela organisationen snarare än på särskilda platser, avdelningar eller divisioner.

 

Fördelar med ISO 9001:

 • Engagerar ledningen
 • Förbättrar affärsresultat och hanterar affärsrisk
 • Sparar pengar
 • Effektiviserar verksamheten och minskar avfallet
 • Uppmuntrar intern kommunikation och höjer moralen
 • Ökar kundtillfredsställelse
 • Lockar investeringar, förbättrar varumärket och avlägsnar handelshinder

 

 

 

Projektledning

Det operativa arbetet bedrivs alltmer i projektform. Avgörande för resultatet är projektledarens förmåga att planera, styra projektet och leda projektmedlemmarna. IHM Projektledning ökar förmågan att kombinera olika verktyg för analys, planering och styrning samt skapa ett effektivt samarbetsklimat.

 

Jag har alltid haft med ett ledord för Projektledning och det är:

 

” En bra projektledare kan leda projekt i vilken bransch som helst”

 

 

Coaching

 • Ni kanske vill styra upp er Styrelse- och Ledningsgrupp.
 • Ni kanske behöver tillsätta en nyckelperson.
 • Ni vill kanske centralisera ert bolags verksamhet.
 • Ni vill förbättra förståelsen mellan era avdelningar.

 

Det var ett litet axplock om hur jag arbetar och har arbetat med länge! Jag finns där om Ni behöver mig.

 

 

 

Effektivisering

Där ser jag som min starka sida att effektivisera bolag, avdelningar och ledare.

Har mångårig erfarenhet av effektivisering och jag har lyckats i de åtagande som jag blivit ålagd. Jag gör det så att berörd personal får en förståelse i detta och varför det måste göras!

 

 

Ingen strategi föds utan noggrann eftertanke. Därför är processen att planera en strategi i sig viktigt för att fastställa prioriteringar, investeringsbeslut och lägga ut tillväxtplaner. För många företag uttrycks strategin av massor av kostymer i form av analyser, diagram och presentationer. Tyvärr med mycket lite meningsfull substans som kan omsättas i handling.

Jag jobbar enligt vidstående modell.

Thomas Groda Eriksson Konsult

Organisationsnummer: 620212-5610 Bankgironummer: 146-6010

thomas@grodaeriksson.se

 

+46-70 746 62 24

Copyright All rights reserved